ĎAKUJEME

2% 2020

10.02.2020 00:00
2% znamenajú pre nás veľa ! Príspevok z Vašich daní nám pomôže vytvárať pomienky pre lepšie zvládnutie onkologického ochorenia.  Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva VYHLÁSENIE : IČO : 42197198 Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE Obchodné meno : OZ VIKTORKY Sídlo : KARPATSKÁ Súpisné číslo...

Príspevok zo dňa narcisov 2019

20.07.2019 18:55
Naše OZ je kolektívnym členom LPR SR a vďaka partnerstvu našich inštitúcií sme sa aktívne spolupodieľali na úspechu celoslovenskej verejnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV  2019. Z výnosu DN 2019 bol LPR SR podporený  nami predložený projekt "VIKTORKÁM PRE ZDRAVIE 2019".  V rámci...

ĎAKUJEME Lige proti rakovine SR

19.06.2018 11:52
Naše OZ je kolektívnym členom LPR SR a vďaka partnerstvu našich inštitúcií sme sa aktívne spolupodieľali na úspechu celoslovenskej verejnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV  2018. Z výnosu DN 2018 bol LPR SR podporený  nami predložený projekt "VIKTORKÁM PRE ZDRAVIE 2018".  V rámci...

SPONZORSKÝ PRÍSPEVOK

31.12.2012 08:41
Finančné zdroje, ktoré máme najmä z dňa narcisov prostredníctvom Ligy proti rakovine a z našich členských príspevkov by nám neumožňovali splniť všetky naše plány. Máme chuť a odhodlanie vytvoriť pre naše členky, ale aj pre ostatné pacientky, ktoré sa nám ozvú a potrebujú...