ĎAKUJEME

2% 2018

06.03.2017 17:51
2% znamenajú pre nás veľa ! Príspevok z Vašich daní nám pomôže vytvárať pomienky pre lepšie zvládnutie onkologického ochorenia.  Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva VYHLÁSENIE : IČO : 42197198 Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE Obchodné meno : OZ VIKTORKY Sídlo : KARPATSKÁ Súpisné číslo...

SPONZORSKÝ PRÍSPEVOK

31.12.2012 08:41
Finančné zdroje, ktoré máme najmä z dňa narcisov prostredníctvom Ligy proti rakovine a z našich členských príspevkov by nám neumožňovali splniť všetky naše plány. Máme chuť a odhodlanie vytvoriť pre naše členky, ale aj pre ostatné pacientky, ktoré sa nám ozvú a potrebujú...