SPONZORSKÝ PRÍSPEVOK

31.12.2012 08:41

Finančné zdroje, ktoré máme najmä z dňa narcisov prostredníctvom Ligy proti rakovine a z našich členských príspevkov by nám neumožňovali splniť všetky naše plány.

Máme chuť a odhodlanie vytvoriť pre naše členky, ale aj pre ostatné pacientky, ktoré sa nám ozvú a potrebujú pomoc, aspoň malý ostrovček porozumenia, prijatia a nádeje.

Toto chceme robiť prostredníctvom našich vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií, ale hlavne prostredníctvom priateľských stretnutí, na ktorých si vieme porozprávať svoje príbehy, obrátiť ich do pozitívneho smeru, aby sa dalo ísť ďalej.     

 

Prispejete na dobrú vec, ak nás podporíte sponzorským príspevkom.

 

Názov združenie : OZ VIKTORKY

Sídlo združenia : Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Združenie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

DIČ : 2023396375

Číslo účtu : 2961538255/0200

ĎAKUJEME !

Späť