Občianske združenie VIKTORKY

Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Združenie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

OZ VIKTORKY PODPORUJE LIGA PROTI RAKOVINE SR

  

Naše OZ je kolektívnym členom LPR SR a vďaka partnerstvu našich inštitúcií sme sa aktívne spolupodieľali na úspechu celoslovenskej verejnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV  2019.

Z výnosu DN 2019 bol LPR SR podporený  nami predložený projekt "VIKTORKÁM PRE ZDRAVIE 2019". 

Sme kolektív žien, ktorého základy začali vznikať v roku 2001, kedy začal pracovať klub Viktória ako svojpomocný klub pacientiek s ochorením rakoviny prsníka pri pobočke Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici. Našu činnosť v klube Viktória sme úspešne rozvíjali 10 rokov, no život prináša zmeny a tie neminuli ani nás.

Rozmýšľali sme, ako by sme mohli pracovať lepšie a rozhodli sme sa pokračovať ďalej samostatnejšie. Na klubovej schôdzi 6.10.2011 sa väčšina členiek hlasovaním rozhodla  vystúpiť z klubu Viktória a založiť občianske združenie. Po splnení zákonných náležitostí sme boli 2.12.2011 zaregistrované Min. vnútra SR ako Občianske združenie VIKTORKY. Vydali sme sa na cestu, ktorá bude možno ťažšia, ale dúfame, že nám prinesie zjednodušenie a spriehľadnenie komunikácie s Ligou. Získaná samostatnosť prinesie väčšiu zodpovednosť, ale aj nové inšpirácie a nápady do ďalšej práce.     

Sme kolektívny člen Ligy proti rakovine a našou hlavnou náplňou je psychosociálna pomoc ženám s onkologickým ochorením prsníka. Sme veselé i smutné, staršie i mladšie a všetky prekonávame to, čo sa iní boja aj vysloviť ... 

Sme Viktorky a to znamená, že sa nevzdávame a chceme vyhrať !

Prečo sme ?

Aby sme si navzájom pomohli prekonať ťažké chvíle. Keď sa choroba zahryzne do tela, nie zriedka sa pridružia aj problémy v práci, či v partnerskom živote. Vtedy je dobré byť s niekým, kto tomu rozumie, kto niečo podobné prežil a vie utešiť i poradiť.

Kto nám pomáha ?

Liga proti rakovine  prispieva  na kultúrne, rekreačné a vzdelávacie aktivity. Chceme sa naďalej aktívne zúčastňovať na Dni narcisov a pomáhať pri zbierke.

Kultúra povznáša

Preto chodíme na výstavy, do divadla, potešíme si zrak na výstave kvetov, pozorne počúvame prednášku z histórie mesta na akcii  "Potulky mestom", alebo veľmi zujímavé sú "Cestovateľské utorky".

Je dobré byť informovaný a vedieť viac

Radi si pozývame na besedy ľudí, ktorí majú vedomosti o zdravom životnom štýle, pozitívnom myslení a zdraví. Zúčastňujeme sa Fóra onkologických pacientov, kde dostaneme najnovšie informácie o liečbe rakoviny.

Veselá myseľ pomáha  

Vieme si posedieť a poklebetiť, zasmiať sa pri koláčiku, kávičke...   Keď je leto a sezóna gulášov, tak si ho aj my spoločne uvaríme. Každý rok bývajú stretnutia s inými klubmi a tam je smiechu tiež nemálo. 

Ako by to išlo bez pohybu ?

Veru, zdravý pohyb je nevyhnutný. Preto chodíme na vychádzky, ideme si zacvičiť, chodíme na masáže. Dobre si zašportujeme a odrelaxujeme sa na rekondičných pobytoch.