Príspevok zo dňa narcisov 2019

20.07.2019 18:55

Naše OZ je kolektívnym členom LPR SR a vďaka partnerstvu našich inštitúcií sme sa aktívne spolupodieľali na úspechu celoslovenskej verejnej finančnej zbierky DEŇ NARCISOV  2019.

Z výnosu DN 2019 bol LPR SR podporený  nami predložený projekt "VIKTORKÁM PRE ZDRAVIE 2019". 

V rámci projektu sme zorganizovali  relaxačný pobyt v kúpeľoch Lúčky. S finančným príspevkom LPR  môžeme šesť dní utužovať zdravie a uvolňovať myseľ pomocou liečivej vody a krásneho prostredia ale najmä liečivej sily perfektného kolektívu.   ĎAKUJEME !

 

Späť