2% 2020

10.02.2020 00:00

2% znamenajú pre nás veľa !

Príspevok z Vašich daní nám pomôže vytvárať pomienky pre lepšie zvládnutie onkologického ochorenia. 

Údaje potrebné pre vyplnenie tlačiva VYHLÁSENIE :

IČO : 42197198

Právna forma : OBČIANSKE ZDRUŽENIE

Obchodné meno : OZ VIKTORKY

Sídlo : KARPATSKÁ

Súpisné číslo : 6

PSČ : 97411

Obec : BANSKÁ BYSTRICA

Ak ste zamestnancom…

 

Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo: Potvrdenie o zaplatení daneZ tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:

a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie a vyplňte ho. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2% alebo 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa).

Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04.2020 na daňový úrad podľa miesta bydliska.

Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 


Ak ste fyzickou osobou…

 

Minimálna výška na poukázanie dane sú 3 eurá.

Vypočítajte si:
a) 2 % z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo ste dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín.
b) 3 % z vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.

V daňovom priznaní pre fyzické osoby typu A alebo v daňovom priznaní pre fyzické osoby typu B vyplňte príslušné kolonky na poukázanie 2 % resp. 3 % z dane v prospech prijímateľa OZ VIKTORKY.

Ak chcete, aby nám bolo oznámené, že ste nám darovali svoje dve percentá, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte do 31. marca 2019 na váš daňový úrad podľa vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak ste poukázali 3 % z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumu, ktorú ste poukázali.

 


Ak ste právnickou osobou…

 

Môžete poukázať 1 % resp 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.

Vypočítajte si svoje 1 % alebo 2 % z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1 % resp. 2 % musí však byť splnená podmienka minimálne 8 eur na jedného prijímateľa.

Poukázať 1 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31. marca) nedarovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi)

Poukázať 2 % z dane môžete ak ste:
právnická osoba (firma), ktorá v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 darovala financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel

V daňovom priznaní pre právnické osoby – časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje o OZ VIKTORKY, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie.

Ak súhlasíte s tým, aby nám boli oznámené údaje darcu (obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma), tak zaškrtnite súhlas so zaslaním údajov. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby nám previedol sumy, ktoré ste poukázali.

 

 

 

Späť