Viktorkám pre zdravie

23.11.2012 09:25

V I K T O R K Á M   PRE   Z D R A V I E

  projekt financovaný LPR

 

Tri dni pohody a zábavy v útulnom domčeku a liečivé pohladenie v Turčianskych kúpeľoch - to bola pre nás tá pravá chvíľa oddychu. Škoda, že ubehli tak skoro. Hneď by som si zopakovala raňajšiu praženičku, osviežujúcu kávičku, hladkajúcu vodičku, .....chrumkavý rezeň (fuj),  ....pivko (fuj), atď, a vôbec. Dáme partičku amerického ? No ...musíme sa snažiť, aby sme si takéto fajnoty mohli vychutnávať .....hocikedy !   

Foto :

 https://plus.google.com/photos/116708255281218190502/albums/5782386692994625665?authkey=CJeq48XvsovT7AE

Späť