Rok 2013

15.01.2014 11:10

Výročná správa OZ Viktorky za rok 2013

Stretávame sa spoločne po roku, aby sme zhodnotili uplynulých dvanásť mesiacov. Som veľmi rada, že môžem predložiť túto správu, ktorá je zrkadlom činnosti nášho OZ, ktoré je kolektívnym členom LPR  a 2. decembra oslávilo svoje druhé narodeniny.V roku 2013 malo naše OZ 40 členiek, výbor tvorilo 5 členiek, revíznu komisiu 3 členky.
Keďže sme neziskovou organizáciou  - zdrojom financií sú členské príspevky a spoluúčasť členiek. V roku 2013 sme sa však prvýkrát stali príjemcami 2% z daní.
Všetkým prispievateľom srdečne ďakujeme!
Stretávali sme sa na pravidelných schôdzkach každý prvý štvrtok v mesiaci, na stretnutiach  nazvaných Klebetárium a hlavne na jednotlivých akciách a aktivitách.
Rok 2013 bol dynamický – veď začal trojkráľovým behom Majky Blažekovej, ktorá bežala za nás všetky. A tak sme sa hneď v januári rozbehli  na výstavy, koncerty, cestovateľské utorky, divadelné predstavenia, besedu so psychologičkou či do prírody.
Medzi nami Viktorkami bolo veľa nápadov a návrhov, čomu sa venovať. Tie hlavné sme zhrnuli do projektu Viktorkám pre zdravie 2013, ktorý sme predložili na schválenie generálnej rade LPR. Ďalšie plány sme zapracovali do žiadosti o dotácie z mesta, ktoré nás však v tomto roku nepodporilo. Za prínos zo strany mesta však považujem fakt, že máme každú stredu k dispozícii miestnosť č. 63 v budove MsÚ, ktorú nám rovnako ako zasadačku bezplatne poskytuje primátor mesta.
Hneď na začiatku roka nás milo prekvapila ponuka od redaktorky rádia Lumen p. Čelkovej nahrať reláciu Svetlo nádeje o našom OZ. Vzápätí prišla ďalšia ponuka a tak naše dievčatá  4. februára, ktorý je Svetovým dňom proti rakovine, boli v živom vysielaní internetového rádia Slobodný vysielač. A do tretice – bola ďalšia relácia Svetlo nádeje v rádiu Lumen o našej maliarke a poetke Elenke Králikovej – Bračokovej. Verím, že takouto formou sa nám aspoň čiastočne podarilo podporiť a vliať nádej iným onkologickým pacientomčo je jednou z úloh nášho OZPotrebovali sme to však i my samé, pretože sme sa vo februári museli navždy rozlúčiť s našou kamarátkou Marikou Rosíkovou, ktorá však ďalej zostáva v našich srdciach. Povedali sme si, že nedovolíme smútku a depresii priživovať sa na našich onkologických diagnózach. Naštartovalo nás to k pestrému a obohacujúcemu programu:
Stali sme sa častými a vďačnými návštevníčkami našej banskobystrickej štátnej operyVideli sme  Perníkovú chalúpku, muzikál My fair lady, operetu Veselá vdova, predstavenie Gypsy Roots, operu Eugen Onegin, alebo nové predstavenie Verdi. Spoznali sme kus sveta vďaka zaujímavým Cestovateľským utorkom, ktorými nás sprevádzali skúsení cestovatelia, medzi nimi i naša členka Saša BerkováKrásne chvíle sme strávili na koncertoch – napr. na novoročnom, alebo speváckeho zboru Hron. Mali sme Rande s Naďou Urbánkovou, ktorá nám rozpovedala svoj životný príbeh,  rovnako ako my podstúpila liečbu „ bubáka“ , stále nádherne spieva a nevzdáva sa!
Privítali sme možnosť zúčastniť sa na III. Konferencii pacientskych organizácií  v Piešťanoch. Dobre sme sa pripravili na 17. ročník verejno-prospešnej zbierky Deň narcisov.12. apríla sa nám darilo výborne – vyzbierali sme viac ako 6 tisíc eur. Kvietky nádeje rozdávali i naše dievčatá v aktívnej liečbe. Boli sme unavené, ale spokojné a hrdé! A tak sme si dopriali relaxačný víkendový pobyt v Dudinciach, kde nás po dlhej zime slniečko, masáže, cvičenie vo vode  a výborná nálada nabili ďalšou energiou. Potrebovali sme ju v máji  pri Behu pre život, ktorého sme sa v menšom počte aktívne zúčastnili a tak sme prispeli k zakúpeniu prístroja na diagnostiku onkologických ochorení. Zorganizovali sme si májový  poznávací výlet do Bojníc.
Stretnutie onkologických pacientov v Čadci - Živčákovej, ale aj stretnutie s bratislavskými Venušami na Španej doline boli aj pre naše Viktorky príjemné a podnetné. Slávnostné a dojímavé chvíle sme zažívali s našou členkou Elenkou Králikovou- Bračokovou na promócii jej novej zbierky básní Holubienka biela, kam si uletela.
S chuťou sme si zaspievali na krste nového CD skupiny Slovak Tango, veď radosť z finančného daru LPR z výnosu DN 2014 vo výške 4 tisíc eur  a 26  nám pridelených rekondičných pobytov boli  výborným dôvodom na spev a radosť!
Naše štyri dievčatá si vo Vyšných Ružbachoch užívali procedúry a skupina deviatich dievčat aktívne oddychovala Trenčianskych Tepliciach.
Jún bol poznačený ďalším silným zážitkom -  našou účasťou na Avon pochode proti rakovine prsníka v Bratislave a celoslovenské stretnutie Her klubu. Nadviazali sme priateľskú a podnetnú spoluprácu s profesionálnou koučkou Zdenkou Jankovskou.
Pocit spolupatričnosti nás však neopustil ani v júli počas vydareného ozdravného pobytu v kúpeľoch Nimnica. Vďaka procedúram ušitým na mieru podľa zdravotného stavu každej zo zúčastnených, sme načerpali novú silu, dopriali si relax a utužili naše priateľstvá.
Výlet vláčikom do Martina  a na dožinky v MSF Jahodnícke Háje boli príjemnou bodkou za letom. A už klopal na dvere 8. september – Banskobystrický maratón – mali sme na ňom zastúpenie. Za nás všetky bežala naša členka Majka Blažeková. Spolu s tromi dievčatami odbehli v krásnych zelených tričkách s logom nášho OZ polmaratónsku štafetu. Vďaka Zdenke Jankovskej sme dostali ponuku natočiť pacientske videá s názvom Ťaháme spolu. Naša Danka Garčárová, Anka Juhásová, Majka Blažeková, Elenka Králiková a Saša Berková hovoria o tom, čo im najviac pomáha popasovať sa so životom napriek našej diagnóze.
Krásne počasie v malebných Tatrách bolo pre trinásť našich členiek – účastníčok rekondícií v Tatranskej Lomnici veľkou vzpruhou. Aby sme sa každá v rámci svojich možností pokúšali prekonať svoj vlastný „ everest“.
Hodnotnú publikáciu o zdravej výžive a veľa informácií sme si odniesli zo seminárRakovina a nové trendy v liečbe a výžive, ktorý bol v Bratislave. Čaro tónov bol názov vynikajúceho koncertu skupiny Close Harmony Friends.
Aktívne sme sa zapojili do Týždňa proti rakovine  a zorganizovali sme Deň jabĺk na troch miestach. Zážitkom bol pre nás aj koncert Richarda Mullera a skupiny Fragile. Aktivitou podporenou LPR sú i liečebno-rehabilitačné služby zohľadňujúce zdravotný stav.
Máme možnosť využiť ich ako náhradu za nezrealizovaný pobyt v Turčianskych Tepliciach. Mali sme zastúpenie i na  tohtoročnom pacientskom seminári  v Košiciach. Bohaté zastúpenie budeme mať  o pár dní  7.- 8. 12. na predvianočnom celoslovenskom stretnutí Her klubu, ktoré bude vo ZvoleneAni tohto roku nevynecháme návštevu na onkologickom oddelení, aby sme povzbudili pacientky v odhodlaní nepoddávať sa chorobe. Zároveň toto odhodlanie a pozitívnu energiu posielame i našim dievčatám, ktoré momentálne nemôžu medzi nami byť zo zdravotných dôvodov!!! Blížiace sa vianočné sviatky oslávime účasťou na primátorskom punči 19. decembraVerím, že v rodinnom kruhu počas vianočných sviatkov načerpáme pohodu, radosť a veľa lásky,  aby sme mohli v nasledujúcom roku 2014 činorodo fungovať, prinajmenšom tak aktívne, ako to bolo v roku tomto. Veľká vďaka patrí všetkým členkám za všetky krásne spoločné chvíle!
Mgr. Zuzana Pepichová,  predsedníčka OZ Viktorky
V Banskej Bystrici, 5. 12. 2013            

 

Späť