Rakovina - nové trendy 2013

10.01.2014 15:31
Šesť členiek nášho OZ Viktorky malo možnosť zúčastniť sa podnetného seminára  Rakovina - nové trendy v liečbe a výžive - Organizátor Patient empowerment, miesto Bratislava, dátum 18. 10. 2013. Odborní garanti, ktorými bola Nadácia na pomoc onkologickým pacientom a  Asociácia na ochranu práv pacientov pripravili program bohatý na množstvo informácií a poznatkov, ktoré by si zaslúžili oveľa väčší časový priestor. V slede prednášok naslovovzatých odborníkov - lekárov a farmaceutov, sme sa dozvedeli o nových liekoch v onkológii a klinických štúdiách, ale aj o zložitosti legislatívneho postupu pri zaraďovaní liekov do úhrady. O nutnosti zrozumiteľnej komunikácie pacienta s lekárom nás utvrdila ďalšia prednáška. Realitou pre nás -  onkologických pacientov sa stáva, že nedostaneme alebo nemáme poisťovňou hradenú liečbu - ako postupovať ?- aj  taká bola téma prednášky. Záverečné témy o rakovine a výžive, o vitamínoch a výživových doplnkoch a o ich bezpečnom použití pri nádorových ochoreniach zaujali každého z účastníkov seminára. A fakt, že sme získali priamo od autorov manželov Minárikových novú knihu "Rakovina a výživa - mýty a fakty " nám umožní vzdelávať sa a získané informácie a vedomosti odovzdať ďalej, pretože sa učíme pre život, nie pre školu.      
Ďakujeme!                             Zuzka Pepichová

Foto: plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/5937100213188225665?authkey=COaA6cSk7Zjt6AE

Späť