promócia knihy Holubienka biela kam si uletela 2013

10.01.2014 15:23

Elena Králiková - Bračoková  

promócia knihy 

Holubienka biela kam si uletela

Foto : https://plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/5884011931146862753?authkey=CIzmzszn6J2lTQ

30. 5 2013, Múzeum SNP

Späť