Prednáška Cesta k zdraviu

23.11.2012 09:27

CESTA k ZDRAVIU 

Zorganizovali sme prednášku v rámci týždňa boja proti rakovine.

Foto :

https://plus.google.com/photos/116708255281218190502/albums/5798384613247278689?authkey=CLHA1Ku6j6ymFA

(pozvánka na : pozv2.doc)

Späť