Melanka Laliková

17.10.2017 09:34

17.10.2017 našla svoj pokoj statočná a kamarátska dušička Melanky Lalikovej. Posledná rozlúčka s našou kamarátkou bude vo štvrtok 19. 10. o 12 hod. vo Farskom kostole Panny Márie (Sásová, saleziáni).

 

Späť