Martin Jahodnícke Háje 2013

10.01.2014 15:28

Martin Jahodnícke Háje - múzeum slovenskej dediny, 25.8.2013

Boli sme na dožinkách - oslave zberu úrody s ukážkami spracovania obilia tradičným spôsobom, ochutnávkou chleba a pečiva.Minulosť voňala chlebom a pohľad na ňu bol správou o tom, že pár usilovných rúk, skromnosť a viera je stále "najbezpečnejším" zdrojom radosti.                                                             zk

Foto :plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/5922325360592868577?authkey=CMmRtZTOj53VRA

Späť