Komu dáte 2% ?

05.02.2015 10:15

2% dane z príjmu môžete poslať OZ VIKTORKY.

Názov združenia : OZ VIKTORKY

Sídlo združenia : Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Združenie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

DIČ : 2023396375

Číslo účtu : 2961538255/0200

ĎAKUJEME !

Dôležité termíny:

  • Ak ste zamestnaní, do 15.2.2015 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane.
  • do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania

  • do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem Vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  • Vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Tlačivo si môžete vytlačiť z našej stránky.

  • Najneskôr do 30. apríla 2014 pošlite/doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením od zamestnávateľa daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak podávate daňové priznanie na daň z príjmu za rok 2014, 2% darujete na tlačive daňového priznania.

Späť