Ing. Eva Kováčová

19.08.2014 09:11
Túto správu som prijala s veľkým smútkom a vo veľkom šoku... Je mi to úprimne ľúto a tlmočte prosím moju osobnú sústrasť tak členom rodiny ako i všetkým členkám OZ, keďže si viem predstaviť, že Danka bude veľmi,veľmi chýbať...

Mám ju v živej pamäti, spomínam si na ňu len v tom najlepšom. 
Viem, že to bude veľká strata i pre Vás - osobne i pre členky OZ, tak Vám želám veľa energie, chuti do ďalšej práce, lebo nepochybujem, že Danka by to tak chcela.
So želaním veľa síl, ktoré môžete čerpať i zo spomienok na úžasného človeka s pozdravom,

Eva Kováčová
 

Ing. Eva Kováčová

výkonná riaditeľka

Liga proti rakovine SR

Späť