GULÁŠ 2012

07.09.2012 11:15

TÁNIČKY  

Ej ale bolo dobre ! Až sa mi zarosila obrazovka od tej vône a chuti ! ... a tie cigánky !?! - vyslúžili si aspoň dáke három deci ? Tak mi treba, že som nebola, môžem pregĺgať naprázdno. :-(((((  

Foto :    https://plus.google.com/photos/116708255281218190502/albums/5758651572176639249?authkey=CLe0qIXh0o2nkgE

Späť