Ing. Eva Tománková

20.08.2014 17:40

Veľmi ma táto správa od vás zarmútila a zasa postavila pred otázku prečo práve ona.....?
Vždy budem na pani Danku spomínať ako na milú osôbku, vždy usmiatu, ochotnú pomôcť, poradiť.
Dátum 12.8. nezabudmen - v ten deň má narodeniny môj brat. Vždy si spomeniem...
Prosím odovzdajte úprimnú sústrasť celej rodine a Vám a všetkým členkám želám, aby ste našli silu sa s tým vyrovnať.
Všetko dobré Vám úprimne praje

Eva Tománková

Ing. Eva Tománková

Finančný a programový manažér

Liga proti rakovine SR

Späť