Deň pokory a vďaky 2014

01.02.2015 18:25

Dňa 18.6.2014 sme sa zúčastnili "Dňa pokory a vďaky v Rajeckej Lesnej" na pozvanie Žilinských Venuší. Stretli sme sa s našimi kamarátkami s celého Slovenska, Moravy a Čiech. Po príchode a prezentácii sme sa zúčastnili na slávnostnej bohoslužbe. Pán farár mal krásnu kázeň, ktorou nás povzbudil do ďalšieho života. Po omši sme mali výborné pohostenie, ktoré pre nás pripravili Žilinské Venuše. Pri obede sme mali program, ktorý nás pobavil, boli to detičky so škôlky s krásnym programom. Po vystúpení detí, prišli dospeláci so svojími krajovými pesničkami. Prežili sme veľmi príjemný deň v kruhu našich známych. Navštívili sme aj betlehem a prechádzku na kalváriu. Za toto všetko ďakujeme členkám Žilinských Venuší.   Majka Voskárová

Foto:plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/6038878122749104785?authkey=CNy4t9KIlbyluQE

Späť