Deň matiek 2014

01.02.2015 18:24

Deň matiek sme oslávili aktívne  - podieľali sme sa na príprave podujatia v komunitnom centre v Sásovej. Veľká vďaka našim aktívnych členkám, ktoré pomohli s prípravou programu a občerstvenia. Okrem tohoto milého podujatia sme aj toho roku boli pozvané na oficiálne mestské oslavy na Radnici, kde sme si vychutnali koncert žiakov ZUŠ Jána Cikkera a potešil nás kvietok z rúk pána primátora. Foto : https://plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/6014797011008005841?authkey=CLWE05jovraFPw     zk

Späť