Deň jabĺk 2013

10.01.2014 15:32

   OZ Viktorky v rámci Týždňa proti rakovine zabezpečilo v piatok 25. 10. 2013 úspešný priebeh Dňa jabĺk na troch miestach v Banskej Bystrici: vo vstupných priestoroch MsÚ, v dvoch ambulanciách pre deti a dorast a v špeciálnej základnej škole. Naše členky rozdávali zdravé jabĺčka, brožúrky a materiály z LPR o tom, ako prestať fajčiť a neohrozovať požívaním alkoholu svoje zdravie. Mladá generácia je denne vystavovaná nástrahám a pokušeniu siahnuť na cigarety alebo alkohol. V Špeciálnej základnej škole sme mali výbornú možnosť žiakom prirodzeným spôsobom ukázať, aké dôležité je dbať na zdravý spôsob života. Mladý šikovný hokejista  Matúš Kamzík mládeži priblížil život športovca, ktorý sa nekamaráti s cigaretou ani s alkoholom. Uvedomenie si faktu, že fajčenie a pitie z nikoho hrdinu neurobia, ale naopak - môžu vážne ohroziť život každého mladého človeka je prvým krokom na ceste ku zmene životného štýlu. Kráčajme k nej vytrvalo a spoločne ! Foto : plus.google.com/photos/111528996856152064111/albums/5940095039933245233?authkey=CMS0l6yCr5WBQQ                                              Zuzka Pepichová

Späť