Článok do radničných novín

18.11.2009 09:37

Všetci vieme, že zdravie je to najcennejšie, čo máme. Keď príde choroba, treba zmobilizovať všetky sily, najmä ak ide o vážne ochorenie ako je rakovina prsníka. Možno nie každá žena s týmto postihnutím vie, že v rámci Ligy proti rakovine existuje v našom meste klub VIKTÓRIA. Je to svojpomocný klub, kde si pacientky navzájom pomáhajú prekonať ťažké chvíle. Keď sa choroba zahryzne do tela, nie zriedka sa pridružia aj problémy v práci, či v partnerskom živote. Vtedy je dobré byť s niekým, kto tomu rozumie, lebo niečo podobné prežil, vie utešiť i poradiť. Avšak bez pomoci zvonku by sa klubová činnosť, aj napriek všetkej snahe, realizovala veľmi ťažko.

Preto VEĽMI ĎAKUJEME mestu Banská Bystrica, ktoré nám bezplatne poskytuje svoju zasadaciu miestnosť na pravidelné stretnutia a darovalo nám aj finančnú dotáciu na našu činnosť. Využili sme ju na športovo-relaxačné a kultúrne podujatia. Vďaka darovaným prostriedkom máme nové klubové tričká s našim logom a na klubových stretnutiach v rámci Slovenska reprezentujeme veľkým srdiečkom na tričku i naše mesto. Pozývame všetky ženy, ktoré prekonávajú rakovinu prsníka, aby prišli medzi nás.

Kontakt : Elena Lániková 0949 234 523, www.viktorky.meu.zoznam.sk.

Späť