Beh pre zdravie

07.09.2012 14:14

 

11.07.2012 11:42

 Milé Viktorky!

V sobotu 16. júna boli hneď dve charitatívne akcie pre onko pacientov. Niektoré ste sa zúčastnili Avon pochodu v Bratislave. Ja som si odbehla Beh pre život v Banskej Bystrici s celou mojou rodinou aj s našim štvornohým miláčikom. Bola to vydarená akcia. Bežal sa zhruba 3,5 km mestský okruh. Štartovalo približne 1 600 ľudí! Vyzbieralo sa 6 150 Eur, ktoré sa poukázali Nadácii výskumu rakoviny. Šek prebrala prezidentka tejto nadácie RNDr. Margita Klobušická CSc. Mala som tú česť s ňou sa vyfotiť. Bežala som za Vás všetky.

 Maja Blažeková

Foto :

https://plus.google.com/photos/116708255281218190502/albums/5763848053403834385?authkey=COOYz7Wx8qf_Ag

Späť