Ako venovať 2%

04.03.2013 11:50

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2013 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2013 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:
 

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane. Formulár klikni tu : tlacivo.rtf (56 kB)
  3. Najneskôr do 30. apríla 2013 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Názov združenia : OZ VIKTORKY

Sídlo združenia : Karpatská 6, 974 11 Banská BystricaZdruženie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

DIČ : 2023396375

Číslo účtu : 2961538255/0200

ĎAKUJEME !

Späť