2% z roku 2011 ešte nie, ALE !

10.01.2012 18:13

Ale prispejete na dobrú vec, ak nás podporíte sponzorským príspevkom.

Finančné zdroje, ktoré máme najmä z dňa narcisov prostredníctvom Ligy proti rakovine a z našich členských príspevkov by nám neumožňovali splniť všetky naše plány.

Máme chuť a odhodlanie vytvoriť pre naše členky, ale aj pre ostatné pacientky, ktoré sa nám ozvú a potrebujú pomoc, aspoň malý ostrovček porozumenia, prijatia a nádeje.

Toto chceme robiť prostredníctvom našich vzdelávacích, kultúrnych a športových akcií, ale hlavne prostredníctvom priateľských stretnutí, na ktorých si vieme porozprávať svoje príbehy, obrátiť ich do pozitívneho smeru, aby sa dalo ísť ďalej.     

 

Takže 2% až z daní za rok 2012, teda až o rok a teraz je možné prispieť na účet vo VÚB banke : 

Názov združenie : OZ VIKTORKY

Sídlo združenia : Karpatská 6, 974 11 Banská Bystrica

Združenie registrované MV SR, čs. VVS/1-900/90-385-13

IČO : 42197198

DIČ : 2023396375

Číslo účtu : 2961538255/0200

ĎAKUJEME !

Späť