Oslávili sme 10. výročie činnosti klubu !

06.12.2011 14:59

 

 Oslávili sme 10. výročie činnosti klubu !

Naozaj kráľovsky sme oslávili 10. výročie založenia klubu Viktória pri pobočke Ligy proti rakovine v Banskej Bystrici, keď na nádvorí Matejovho domu nás privítal sám kráľ Matej s manželkou Beatrix a pozval nás na historickú prehliadku svojho domu. Viktorky z Banskej Bystrice i členky z ostatných klubov Slovenska mohli obdivovať zaujímavú expozíciu múzea predvedenú v dobových kostýmoch. Témou oslavy bola Banská Bystrica, preto nasledovala obhliadka mesta spríjemnená jazdou na vláčiku Pretórium. Na slávnostnom obede v Národnom dome sme privítali aj hostí z vedenia Ligy proti rakovine i vedenia nášho mesta. Slová chvály a povzbudenia do ďalšej práce sme prijali s radosťou, pokorou a úctou k tým našim kamarátkam, ktoré už nikdy nebudú s nami. Naši hostia nás potešili aj slovami plnými obdivu k našemu mestu. Áno, je krásne tu žiť, preto žime, robme všetko, čo sa dá, aby zdravie víťazilo nad chorobou, nech je akákoľvek ťažká. Ďakujeme všetkým našim sponzorom, ktorí nám pomáhajú realizovať našu činnosť a ktorí nám umožnili uskutočniť oslavu 10. výročia založenia klubu Viktória.        

  

Späť