ĎAKUJEME

ĎAKUJEME LIGE PROTI RAKOVINE

19.06.2013 15:32
Ďakujeme za 26 rekondičných pobytov  Ďakujeme za peňažný dar vo výške 4.000 EUR z výnosu verejno-prospešnej zbierky Dňa narcisov 2013 na náš projekt psychosociálnej starostlivosti o onkologických pacientov a služby pre zlepšenie kvality ich života.  

SPONZORSKÝ PRÍSPEVOK

31.12.2012 08:41
Finančné zdroje, ktoré máme najmä z dňa narcisov prostredníctvom Ligy proti rakovine a z našich členských príspevkov by nám neumožňovali splniť všetky naše plány. Máme chuť a odhodlanie vytvoriť pre naše členky, ale aj pre ostatné pacientky, ktoré sa nám ozvú a potrebujú...

Poďakovanie mestu Banská Bystrica

03.12.2012 08:54
Ďakujeme mestu Banská Bystrica za poskytnutie dotácie pre realizáciu našich aktivít psychosociálnej pomoci. Vďaka finančnej podpore sme mohli uskutočniť aj veľmi peknú akciu - celodenný výlet do Banskej Štiavnice.